בית בקציר

זוג מבוגר אך צעיר בנפשו, חצינו בית לשנים, חציו הושכר וחציו השני הותאם למגורים לגיל השלישי .