משרדים בכרכור 

חברנו יחד , שמאית מקרקעין, עורכת דין לחוזים ונדלן ואנוכי למשרדים משותפים . פאן לנו במקסימום .