כיתות לימוד למדעים ואמנות 

בכפר הנוער רמת הדסה שבקרית טבעון שופץ מן היסוד מבנה כיתות לימוד . שתי כיתות מדעים וכיתת אמנות .