כיתות לימוד למדעים ואמנות 

בכפר הנוער רמת הדסה שבקרית טבעון שופץ מן היסוד מבנה כיתות לימוד . 2 כיתות מדעים וכיתת אמנות .