בית בכרכור 

הילדים עזבו את הבית, אבל הם מבקרים המון, הזוג ביקש להתחדש ביחידת הורים מרווחת . צימר משלהם.