משרדים בפרדס חנה

משרד עורכות דין ושמאית מקרקעין , בניין בזק לשעבר.